İlaçların gereksiz ve yanlış kullanımı halen ülkemizde ve dünyada halk sağlığını ve tedavi giderlerini etkileyen önemli bir problemdir. Bu sebeple, akılcı ilaç kullanımı hakkında sağlık uzmanlarını ve halkı eğitmek ve bilinçlendirmek çok önemlidir. İlaç ancak doğru kullanılırsa etkilidir. Ne yazık ki Dünya Sağlık Örgütü’nün de defalarca belirttiği gibi tüm dünyada ilaçların yaklaşık %50’si uygunsuz şekilde kullanılmaktadır.

Ülkemizde akılcı ilaç kullanımının tanıtılması ve yaygınlaştırılması için “Akılcı İlaç Kullanımı” portalı geliştirilmiştir. Akılcı ilaç kullanımının etkin bir şekilde tanıtılabilmesi için portal; multimedya araçları (video, fotoğraf, vs.), anket, etkinlikler, eğitim sunumları, tanıtım, rehber, duyurular ve doküman yönetim sistemi modülleri ile desteklenmiştir. Çocuklar için ilgi çekici bir tasarımının da geliştirildiği portal çocukların da akılcı ilaç kullanımı ile ilgili bilinçlendirilmesini hedeflemiştir. Ayrıca portal içeriklerinin dinamik bir şekilde düzenlenmesi için portal yönetim paneli geliştirilmiştir.