Taşeronlar ve dâhili birimler tarafından yürütülen bina içi kapsama çalışmalarının belirlenen farklı iş akışlarını yürütmek, ekipman bilgilerini saklamak, TSS sistemini kullanarak problemleri ve istekleri takip etmek amacıyla geliştirilen yazılımdır. Bu yazılım tüm projelerin dinamik olarak belirlenen iş akışlarına uymasını sağlamak ve/veya uyulmaması durumunda yöneticiler ve sorumluları uyarmak gibi bir göreve sahiptir. Ayrıca değişik raporlar sayesinde taşeron, personel, firma ve genel performanslar, her türlü kıstasa ve zaman aralığına göre ölçülebilmektedir. Otomatik e-posta sistemiyle desteklenen yazılım sayesinde her türlü bilgi sorumlusuna doğrudan iletilmektedir. Sistem iş akışlarına göre yönlendirme ve havale etme mantığıyla çalışmaktadır.

Kullanıcıların hem projeye bağımlı hem de projeden bağımsız olarak birbirlerine iş atamaları, takibi ve raporlanmasını sağlayan uygulama, kullanıcıları arasında bir iletişim platformu oluşturmaktadır.