TechNarts çözüm sürecinde sadece çözümün kendisini sunmaktan öte çözümle ilgili;

  • dokümantasyon,
  • eğitim,
  • yardım masası,
  • hukuki işlemler,
  • patent,
  • telif hakkı vb. destekleyici hizmetleri de müşterilere sunar.

TechNarts yazılım geliştirme işini sadece kod yazma olarak ele almaz ve yazılım geliştirme sürecinin etkinliği açısından yardımcı hizmetlere büyük önem verir. Yazılım geliştirme sürecinde karşılaşılan sorunların dokümantasyonu, yazılım geliştirme süreci ile ilgili standardizasyon, yazılım geliştirme sonrası kullanıcı eğitimi, yazılımın uygulanması ile ilgili hukuki işlemler ve müşterinin talep etmesi durumunda patent ve telif hakkı işlemleri vb. destekleyici hizmetlerle yazılım geliştirme süreç verimliliği artırılır.

Destekleyici hizmetlerle birlikte, TechNarts tarafından geliştirilen projelerde % 100 başarı oranı sağlanmış olup projelerin hepsi belirlenen bütçede, planlanan zamanda, öngörülen çıktılarla ve istenilen kalitede bitirilmiştir.