TESK’e bağlı olan fedasyon ve odalardan talep edilen eğitim bütçe ve katılım paylarının, gelir ve giderlerine bağlı olarak hesaplandığı ve takip edildiği yazılımdır.Uygulama iki ayrı alandan oluşmaktadır. Gelir-gider ve Bilanço. Gelir gider tabloları için TESK yönetiminin dinamik olarak tanımlayabildiği muhasebe kalemlerine olanak sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Yıl sonu raporlarının ayrıntılı olarak alınabildiği raporlama ekranları sayesinde ödeme yapan, eksik ödeyen ya da hiç ödeme yapmayan federasyon ve odaların bilgileri takip edilebilmektedir.