Uygulama Türkiye İstatistik Kurumu, Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi kurumların düzenli olarak güncellediği ve Fırat Kalkınma Ajansının takip ettiği il ve bölgelerle ilgili olan veri setlerinin veritabanına kaydedilmesi, düzenli olarak güncellenmesi ve farklı grafik ve tablolarla web üzerinden sunulmasını sağlayarak ajansın planlama faaliyetlerini kolaylaştırmakta ve görünürlüğünü artırmaktadır. Uygulama, ajansının yatırım yapacak firmalara, özellikle bölgeye ait gelişmeye açık sektörlerin genel durumlarının rapor halinde sunulmasını sağlamaktadır.

Uygulama, raporların karmaşık verilerini sistemde tutabilmekte, çeşitli veri kategori, veri setleri ve detaylarının tanımlanması sonrasında, bu verileri raporlama ve grafiksel olarak izleme olanağı sağlamaktadır. Verilerin bu şekilde kayıt altına alınması, geçmişe yönelik raporların oluşturulması ve düzenlenebilmesi, ajansa büyük kolaylık sağlamaktadır.