Uygulama, GSM taşeronlarının ve montaj şirketlerinin verimliliğini arttırmak, kar oranlarını yükseltmek ve kaynak kayıplarını asgari seviyeye indirmek için geliştirilmiştir.

İlgili GSM taşeronunun takip ettiği projeleri, projelere ait sahaları, sahalar üzerindeki aksiyonları ve aksiyonlara ait masrafları tutarak maliyet analizi yapmaktadır. Proje yönetimi ile ilişkili depo ve satış yönetimi modüllerini de barındıran uygulama, bunların yanında, idari işler ve insan kaynakları modülleri olan araç yönetimi, seyahat talep ve masraf yönetimi, yönetmelik yönetimi, ekipman yönetimi, zimmet yönetimi, avans yönetimi, personel yönetimi modüllerini; kısacası bir GSM taşeronunun ihtiyaç duyabileceği tüm modül ve fonksiyonları içermektedir.