İTS, tekil ilaç birimi bazında çalışmaktadır. Ancak ticari transferler bağ, koli, palet gibi taşıma birimleriyle yapılmaktadır. Bu sebeple taşıma birimleri ve bu birimlerin içerdiği ilaç birimlerinin hiyerarşik ilişkisini içeren kayıtların, ilaç transferiyle birlikte paydaşlar arasında paylaşılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla geliştirilen yazılım, web servisleri şeklinde hazırlanmıştır. Taşıma birimleriyle, bu birimlerin içerdiği diğer taşıma birimleri ve ilaç birimlerinin ilişkisini tutan XML dosyasının standardı paydaşlar arasında yapılan ortak çalışmayla belirlenmiş ve bu XML dosyalarının paydaşlar arasında güvenli bir şekilde transferini sağlamak üzere İTS-PTS uygulaması geliştirilmiştir.

İTS-PTS, İTS’nin yetki sistemini kullanarak paydaşlar arasında hiyerarşi içeren XML dosyalarının paylaştırılmasını sağlamakta, paydaşların stok düzenleme ve takibi işlemlerine de katkıda bulunmaktadır.