İTS, web servisleri olarak tasarlandığından herhangi bir arayüzü bulunmamaktadır. Bu sebeple İTS paydaşları ile iletişimin sağlanması amacıyla geliştirilen İTS-PORTAL, İTS hakkında detaylı bilgiler içermektedir. Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlanan portal, özelleştirilmiş dinamik bir içerik yönetim sistemidir. Portal üzerinde İTS’nin işleyişini anlatan her türlü bilgi, belge ve multimedya içeriklere ulaşmak mümkündür.

İTS ile ilgili duyuru ve etkinlikler de bu portal üzerinden yayınlanmakta ve en güncel bilgilere bu portal üzerinden ulaşılabilmektedir. İTS-PORTAL içerisinde ayrıca doküman yönetim sistemi bulunmakta ve proje ile alakalı tüm kaynaklar bu doküman yönetim sistemi tarafından yönetilmektedir. İTS-PORTAL, ayrıca içerisinde değişik uygulamalar barındırmakta ve bu uygulamalar da TechNarts bünyesinde geliştirilmektedir.