İTS-TEST, İTS paydaşlarına ve sektöre hizmet veren yazılım şirketlerine, canlı sistemdeki olası senaryoları test edebilme imkânı sağlar. Kullanıcılara, canlı sistemde test etmek istedikleri senaryoları gerçekleştirmeleri için istedikleri kadar paydaş, kullanıcı, ilaç ve ilaç birimi oluşturma imkânı sağlar. Ayrıca test verileri profil olarak yedeklenebilmekte ve ihtiyaç olduğunda herhangi bir test veri profiline geri dönüş sağlanabilmektedir. İTS-TEST her bir İTS paydaşı için tam bir İTS simülasyonu sağlar.

İTS-TEST uygulamasına İTS kullanıcı adı ve şifresiyle girilebilmesine rağmen, test ortamı içerisinde oluşturulan kullanıcılar ile test sunucusundaki servisler çağrılabilmektedir. Her İTS paydaşı kendisine ait birçok paydaş, ilaç ve değişik durumlarda ilaç birimleri kaydedebilmekte ve test web servislerini kullanarak bütün olası senaryolarını test ederek canlı sisteme kontrollü bir geçiş sağlayabilmektedir.