Çevre ile ilgili yasa ve mevzuatlara riayet ederek, Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek, çevre ve insan sağlığına duyarlı ve çevresel kirlenmenin önlenmesine dair gerekli tedbirleri alıp, göze çarpıcı, yüksek kalitede hizmet vermek, hizmetin sürekliliğini ve güvenilirliğini garanti etmek; kaliteli ve sağlıklı hizmetin verilmesi için dürüst, disiplinli, saygılı, iş hakimiyetini sağlayan, iyi ahlaklı ve sürekli eğitim alan personel çalıştırmak, bu çalışmalarımız sırasında çevreyi korumak ve sistemimizde sürekli iyileştirici faaliyetleri gerçekleştirmek firmamızın Kalite ve Çevre Politikasıdır.

GENEL MÜDÜR