TechNarts sadece projeler ve ekip için bir çatı oluşturmakla kalmıyor ayrıca her projede ekibin bir elemanı olarak çalışıyor. Bu sayede müşteri için fiyat avantajı yüksek ve beklenenin ötesinde çözümler üretilirken tam anlamıyla kazan-kazan senaryosu oluşuyor.

TechNarts için her proje ayrı bir şirket kurulumu ve ayrı bir ortaklık demektir. Her proje için, sanal olarak şirket sahipleri ve proje pay oranları TechNarts’ta değişim gösterir. Her yeni projenin tasarım adımı sırasında proje ekibi hassas bir şekilde oluşturularak projenin sonuna kadar tasarıma uygun olarak her kaynağın projeye katkısı hesaplanır. Hiçbir ekip elemanı taşlaşmış kalıplarla sınırlanmaz, istediği yerde, istediği şekilde, istediği kaynakla çalışır. Ekipten, sadece projede belirlenen hedeflere vaat edilen süre ve standartlarda ulaşması beklenir. Bireysel olarak önemli olan, belirlenen zaman ve bütçeyle belirlenen standartlarda işi ortaya çıkarmak olduğu gibi; ekibin tümü için önemli olan ise uyum ve iletişimdir. Ekip elemanları projelerdeki bireysel çalışmalarında tamamen serbesttirler ve inisiyatif sahibidirler. Projenin geneli için herkesin fikrinin mutlaka değeri vardır. Her türlü serbestlik, projelerde alışılagelmemiş ve yaratıcı fikirlerin uygulanmasına olanak sağlar.

TechNarts ekibi, gerçek teknoloji uzmanları ve projeleri tüm boyutlarıyla yönetilebilecek teknik ve yaratıcı profesyonellerden oluşur. Bu ekip sayesinde “Tanıma” ve “Tanımlama” aşamaları tamamlanır. “Analiz” aşamasında projenin tam anlamıyla sahibi olabilecek ve doğrudan proje konusuyla ilgili tecrübe sahibi ekip lideri belirlenir. “Tasarım” aşamasında ekip lideri müşteriye karşı kurumsal yüzü oluşturur. “Tasarım” aşamasının sonunda proje planına uygun olarak ekip elemanları ve kaynaklar gerçeğe dönüştürülürler. Bu adımda her ekip elemanı özenle seçilerek projeye yapacakları katkılar belirlenir. Ekip elemanları dâhil olmak üzere tüm proje kaynakları tasarıma tam adaptasyon sağladıktan sonra “Geliştirme” safhasına geçilir. Projenin tamamlanmasına ve uygulamaya alınmasına kadar geçen süreçler proje planına uygun olarak tamamlandıktan sonra projenin “Uygulama” safhasında müşteri dâhil olmak üzere tüm proje kaynakları birlikte hareket ederek projeyi başarıyla “İşletim” safhasına alırlar. Bu noktadan sonra bakım-destek hizmeti ile sistemin sağlıklı çalışması TechNarts güvencesi altına alınır.

TechNarts, üretilen çözümün ve ortaya çıkacak projenin hiçbir şart altında başarısız olmamasını garanti altına alacak ve müşterilerine bu garantiyi verebilecek kurumsal arayüzümüzdür.