Mobil teknolojiler sağlıktan eğlenceye, yönetimden etkileşime, iletişimden uygulamaya kadar her alanda günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olmuşlardır. 2011 Global Mobil İstatistiklerine göre dünya nüfusunun % 80’i kadar mobil abone sayısı bulunmakta olup dünya nüfusunun %90’ı mobil ağlara erişilebilir alanlarda yaşamaktadır. İnsanlar artık İnterneti bilgisayarlardan çok mobil cihazları üzerinden kullanmakta olup 2013 yılı itibari ile mobil web kullanıcı sayısı 1 milyarı geçmiştir. İnsanlar 2011 yılında mobil cihazlar üzerinden toplan 8 trilyon SMS ve 249 milyar MMS göndermişlerdir. Mobil reklam pazarı 2010 yılında 1.6 milyar $ iken bu rakamın 2016 yılında 20.6 milyar $’a ulaşması öngörülmektedir. Bu çarpıcı istatistiklerden de anlaşılacağı gibi mobil teknolojiler işletmeden müşteriye (business to customer (B2C)) yönelik çözümler arasında lider teknoloji konumuna gelmişlerdir.

Kullanıcı alışkanlıklarının hızla mobil teknolojiler kullanma olarak değiştiği günümüzde TechNarts, müşterilerin özel ihtiyaçlarına yönelik mobil çözümler üretir. Bu çözümler platform bağımsız olmakla birlikte müşterilerin gereksinimlerine göre şekillenen çözümlerdir.

Sunulan platform bağımsız mobil çözümler sadece yeni bir mobil sistemin geliştirilmesini değil, halihazırda var olan masaüstü sistemlerle entegrasyonu da içerir. Böylece bilgiye her noktadan erişim en az maliyetle ve en optimum çözümle sağlanmış olur.