STAR, 2009 yılında Turkcell fiber altyapısında topoloji keşfetme ve alarm yönetme amaçlarıyla geliştirilmiş, sonrasında her yıl büyüyerek birçok farklı modülü ve kullanım amacını bünyesine eklemiş, %100 yerli ve milli, hayati bir uygulamadır. SDH ve WDM teknolojilerinin topoloji keşfi ve alarm kök neden analizlerini yaparak hizmet vermeye başlayan uygulama, bugün hem bu teknolojilerde birçok yeni araçla gelişmiş, hem de IP katmanı ve Radiolink katmanını da bünyesine katarak uçtan uca tüm Turkcell topolojisinin ele alınmasını sağlamıştır. STAR, hem birçok sistemle entegre olarak çalışmakta hem de yaptığı analizlerin sonucunu birçok farklı sisteme, farklı entegrasyon noktalarından iletmektedir. STAR, sadece bir envanter keşif aracı değil ayrıca uçtan uca canlı ağı keşfeden, farklı kaynaklardan aldığı alarm bilgilerini tekilleştiren, kompleks algoritmalarla kök neden analizi yapan, alarmları topolojik olarak ilişkilendiren, kalite alarmlarını işleyen, anahtar performans göstergelerini raporlayan, devre/bölge/müşteri/BÇO bazında SLA çıkaran, tüm ağ bazında multipoint of failure etki analizi yapan ve bu sayede birden çok departman arasında bağlantıyı sağlayan merkezi bir üründür. STAR fonksiyonalitesi itibariyle birden fazla ürünün yerine geçmiş, tek elden tüm ağ izlenebilir hale getirilmiş ve bu üründe bulunan veriler dış ürünlerin de kullanımına sunulmuştur.


STAR'ın kabiliyetleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

 

Modules

FIBER

(SDH/SONET, WDM/OTN)

TAN

(ROUTERS)

TN

(Radio/Microwave)

Network Discovery & Reconciliation OK
Data Providing Web Services, CSV, JSON
Inventory Change & Difference Management OK
Inventory History Management OK
Operator Specific Labeling Supported
Service Discovery & Reconciliation OK
Diverse & Hybrid Services OK N/A N/A
Inventory/Stock, Spare & Asset Management OK
Workflow Management Supported
Network Planning Management OK
Customer Management OK
Capacity Management OK
Planned Work/Scheduled Jobs Management OK
Single/Multi Point of Failure OK
Impact Analysis OK N/A
Vendor Contract Management Supported
Maintainer Solution Partner Management Supported
Physical Topology OK
Logical Topology OK
Interactive Service Topology OK
GIS Supported
Filtering & Integration OK
Real-time Alarm Collection OK N/A OK
Bulk Alarm Collection OK OK OK
Alarm Synchronization OK
Auto Acknowledgement OK
Duplicate Event Prevention OK
Alarm Classification OK
Alarm History Management OK
Cutting Alarm-Inventory Correlation OK
Quality Alarm-Inventory Correlation OK
Root Cause Analysis OK
Fault Handling OK
Real-time Service Impact Management OK
Real-time Customer Impact Management OK
Bulk Performance Data Collection OK
Performance Data Classification OK
Performance Data History Management OK
Performance Metrics Management OK
Performance-Inventory Correlation OK
KPI Analysis & Reporting OK
Customisable Dashboard OK
SLA Management OK
Trouble Ticketing System OK