Uygulama, Türk Telekom Transmisyon Departmanı’nın talep yönetimini ve sipariş yönetimini düzenli bir şekilde sağlamak ve raporlarla sistemi destekleyerek zaman ve iş gücü açısından verimlilik kazanmak amacı ile geliştirilmiştir.

Uygulama, Türk Telekom’un dâhili iş akışlarını destekleyecek şekilde Transmisyon Departmanı talep yönetiminin yapılmasını, talep yönetimi sonucunda ortaya çıkan siparişin takip edilmesini ve taşeron firma ile ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktadır. Ayrıca içerdiği verilerin çıktısı olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun talep ettiği Litas veritabanı bilgilerini üretmektedir. Türk Telekom ve taşeronlarının hatalarını asgari düzeye indirerek, iş gücü kaybını önlemekte, talep ve sipariş takibinin kolaylıkla ve belli bir standartta yapılmasına imkân vermektedir.