Uygulama ile “Karel” firması, birlikte çalıştığı telekomünikasyon firmalarıyla aralarındaki taleplerin ve yardım kayıtlarının takibini sağlamaktadır. Sisteme girilen bir talep veya yardım kaydı, ilgili firmaya yönlendirilmekte ve böylece talebin tüm süreçleri takip edilebilmektedir.

Uygulama, her süreçte ilgili firma ve kullanıcılara e-posta yolu ile haber vererek iş akışının sürekliliğini takip etmekte ve taleplerin kısa sürede tamamlanmasını sağlamaktadır.

Uygulamada kullanılan tüm ayarlar parametrik olarak tanımlanmış ve yönetim paneli vasıtası ile sistem yöneticileri tarafından değişiklik yapma yetkisi sağlanmıştır. Ayrıca uygulama, sistem yöneticileri, Karel firması ve diğer firma kullanıcıları için farklı tipte raporlar hazırlayan modüller vasıtası ile desteklenmiştir.