TechNarts, amaca yönelik geliştirdiği yazılımların önyüz tasarımlarına gereken özeni gösterir ve yazılımlara özel tasarımlar geliştirir. Bu tasarımlar müşterilerin kurumsal kimlikleri göz önüne alınarak planlanır ve buna göre tasarım hizmeti sunulur.

Tasarım, sistemin adeta pusulası gibi olup kullanıcıyı nereye gitmesi gerektiği konusunda yönlendirir. Bu sebeple geliştirilen tasarımlar üzerinde mutlaka kullanılabilirlik testleri yapılır ve test sonuçlarına göre tasarımlar yeniden düzenlenir.

TechNarts tasarımlarını sadece görsel olarak ele almaz; tasarımlar sanatsal, estetik ve akademik açıdan da değerlendirilerek en uygun tasarım alternatifleri belirlenir ve müşterinin seçimine sunulur.

TechNarts tasarım hizmeti sunumunda yön, ölçü, biçim, çizgi, renk, ton ve doku gibi tasarım öğelerini göz önünde tutar ve tasarımın 7 temel ilkesi;

  • Bütünlük
  • Gestalt (kalıp, biçim)
  • Alan
  • Baskınlık
  • Görsel hiyerarşi
  • Denge
  • Renk ilkelerine göre tasarımlar geliştirir