Akademik Bilişim 2012 etkinliği kapsamında "Türkiye’de İlaç Takip Sistemi Uygulaması ve Çalışma Biçimi" başlıklı önerimiz akademik bilişim hakemleri tarafından bildiri olarak yayınlanmaya layık görülmüştür. Bu bildiriyle akademik dünyada İTS’nin masaya yatırılması, önerilerin değerlendirilmesi ve bilgi alışverişini hızlandırmak suretiyle İTS’nin daha hızlı gelişmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Akademik Bilişim; üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları bir araya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak, ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta düzenlenen konferanslar dizisidir.

 

01 - 03 Şubat 2012
(Uşak / TÜRKİYE)