7 Şubat 2012 tarihinde Belçika'da PGEU tarafından gerçekleştirilen toplantıya Nart Bilişim Hizmetleri - TechNarts Genel Müdürü Taha Yaycı katılmış ve İTS ile elde edilen tecrübeleri katılımcılara aktarmıştır.

TOPLANTI NOTLARI

PGEU Başkanı Isabelle ADENOT tarafından “PGEU’nun Sahte İlaçlar Direktifindeki Mevcut Durumu” konulu bir sunum yaptı.

PGEU Genel Sekreteri John Chave “Bildiri Taslağındaki Mutabakatın Ana Hatlarında EFPIA, GIRP, PGEU and EAEPC Anlayışları” başlıklı sunumunda Avrupa eczacılar ve eczane derneklerinin mutabakat ve kimlik doğrulama anlayışları ile ilgili açıklamalar yapıldı. Bildiride bahsi geçen takip sisteminin esnek, pratik ve uygun maliyetli olma gerekliliği belirtildi.

Paul MILLS (Melior Solutions) “AB HuB Teknik Modeli” başlıklı konuşmasında AB merkezi ve ulusal veri tabanları ile bağlantısı da dahil olmak üzere önerilen kimlik doğrulama sisteminin teknik yönlerinden bahsetti.

EFPIA temsilcisi Rub BRUCHET (Pfizer) “EFPIA’nın Durumu” başlıklı konuşmasında EFPIA’nın MOU (Memorandum of Understanding: İyi Niyet Bildirgesi) pozisyonu ve delegelerin rolünü anlattı.

GIRP Genel Direktörü Monica DEREQUE-POIS “GIRP’in Durumu” başlıklı konuşmasında GIRP’in MOU (Memorandum of Understanding: İyi Niyet Bildirgesi) pozisyonu ve delegelerin rolünü anlattı.

EAAPC (European Association of Euro Pharmaceuticals Companies) adına Richard FREUDENBURG “EAAPCnın Durumu” başlıklı konuşmasında EAAPC’ın MOU (Memorandum of Understanding: İyi Niyet Bildirgesi) pozisyonu ve delegelerin rolünü anlattı.

EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines: Avrupa İlaç Kalitesi Müdürlüğü) adına Francois-Xavier LERY tarafından eTACT projesinin ana hatları ve temel ilkeleri anlatıldı.

AEGATE Alison Williams (Aegate) “Belçika’da Uygulanan Kimlik Doğrulama Sistemi için Bir Örnek” başlıklı sunumunda AEGATE Sistemi’nin ana prensip taslağı ve oluşturulabilecek ek hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

TechN’arts Genel Müdürü ve İTS Proje Koordinatörü Taha YAYCI, İlaç Takip Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

GÖZLEMLER

Ülkemizi temsil eden Taha YAYCI ülkemizde kullanılan İlaç Takip Sisteminin benzerlerine üstünlüğünü ve önderliğini gösteren bir sunum yaptı.

Genel anlamda İTS tüm Avrupa’nın tanıdığı bir sistem olarak öne çıktı. Avrupa’da bulunmaya çalışılan çözümlerin yetersizliği anlaşıldı.

Özellikle Fransa Sistemi’nin, tam olarak izlenebilirliği sağlamak ve İTS ile başarıyla gerçekleştirmekte olduğumuz, geri çekme, sahtecilikle mücadele ve hasta güvenliği konusunda yetersizliği açıkça ortaya konulmuş oldu.

İspanya ve Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden katılımcılar İTS’yi tanımak, uygulamaları yerinde görmek ve ülkelerinde uygulamak üzere Türkiye’ye gelmek istediklerini belirttiler.

 

07 Şubat 2012
(Brüksel / BELÇİKA)