Uygulama, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (TÜBİTAK – BİLGEM) bünyesindeki depo ve proje grupları ile alt yüklenicilerin stoklarında bulunan malzemeleri takip etmek, malzeme ve üretim talepleri için proje yöneticileri ile depocular arasında bir platform oluşturmak amacı ile geliştirilmiştir.

Uygulama mal kabulü, stok listeleme, talep oluşturma, görüntüleme ve yanıtlama, iade ve tamirat işlemleri, üretime gönderilmiş malzeme takibi vb. modüller içermektedir. Ayrıca, stokta azalan veya son kullanma tarihi geçmiş malzemeler, proje ve alt yüklenici bazlı stoklar ve stok hareketleri gibi raporların sağlandığı modüller ile desteklenmiştir.