TechNarts, iş süreçlerinde bütünsel ve kısmi yazılım ihtiyacı duyan organizasyonlar için amaca yönelik yazılım geliştirme hizmeti sunar ve hizmet sunumunda zaman, maliyet, risk vb. kısıtlamaları göz önüne alarak optimum yazılım çözümünü üretir.

TechNarts yazılım geliştirme süreç yönetiminde şu adımları izler:

Tanıma: Müşteriyi tanıma, ihtiyaçları belirleme ve dokümantasyon 
Tanımlama: Uzun, orta ve kısa vadeli hedefler 
Analiz: Proje tanımlama, yapılandırma, sunum ve müşteri onayı, başlatma 
Tasarım: Uyum, güvenlik, performans, veritabanı modelleme, platform, modülarite, ölçeklenebilirlik çalışmaları 
Geliştirme: Organizasyon, ekip oluşturma, görev dağılımı, kodlama 
Uygulama: Test, kalite kontrolü, işlevsellik, sistem kurulumu 
İşletim: Sürdürülebilirlik, bakım ve onarım çalışmaları 
Yenileme ve İyileştirme: Güncelleme, yeni teknoloji uyumu

TechNarts geliştirilen yazılım çözümlerinin etkinliği, verimliliği, performansı vb. için gerekli testleri uygular. Geliştirilen yazılım çözümleri değişik test tipleri ile test edilir. Bu testler şunlardır:

  • Black box, white box testleri
  • Senaryosu geliştirici tarafından hazırlanan testler
  • Senaryosu geliştirici haricinde başka bir araştırmacı tarafından hazırlanan testler
  • Stres testleri
  • Doğruluk ve gizlilik testleri
  • Birim testleri
  • Entegrasyon testleri
  • Kullanıcı ara yüzü üzerinde kullanılabilirlik testleri